ผู้บริหาร

นายสมาธิ พินิจกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านเม็กดำเป็นอย่างไร
เยี่ยม
สุดยอด
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/02/2011
ปรับปรุง 05/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 221208
Page Views 268151

ทำเนียบศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 13/2548 ห้อง 1

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  13/2548  ห้อง  ม.3/1  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูพรทิพย์  โมกศรี

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 13/2548 ห้อง 2

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  13/2548  ห้อง  ม.3/2  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูสมพงษ์  บุญญะ

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 13/2548 ห้อง 3

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  13/2548  ห้อง  ม.3/3  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 14/2549 ห้อง 1

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  14/2549  ห้อง  ม.3/1  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูประหยัด-คุณครูพรทิพย์ โมกศรี

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 14/2549 ห้อง 2

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  14/2549  ห้อง  ม.3/2  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครู

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 14/2549 ห้อง 3

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  14/2549  ห้อง  ม.3/3  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครู

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 15/2550 p1
ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 15/2550 p2
ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 15/2550 p3
ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 16/2551 ห้อง 1

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  16/2551  ห้อง  ม.3/1  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูกาสี  ยกน้อยวงษ์  และคุณครูกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 16/2551 ห้อง 2

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  16/2551  ห้อง  ม.3/2  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูประเกียรติ    หล้าก่ำ  และคุณครูณัฐกานต์    สุมหิรัญ

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 16/2551 ห้อง 3

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  16/2551  ห้อง  ม.3/3  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูบัวผิน  ฝาแก้ว  และคุณครูทุติยา    ธูปขุนทด

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 18/2553 ห้อง 1

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  18/2553  ห้อง  ม.3/1  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูบัวผิน  ฝาแก้ว  และคุณครูพรทิพย์  โมกศรี

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 18/2553 ห้อง 2

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  18/2553  ห้อง  ม.3/2  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูกาสี  ยกน้อยวงษ์  และคุณครูทุติยา  ธูปขุนทด

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 18/2553 ห้อง 3

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  18/2553  ห้อง  ม.3/3  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูถวิล  สืบสุนทร  และคุณครูพัชรี  ปะมา

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 19/2554 ห้อง 1

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  19/2554  ห้อง  ม.3/1  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูบัวผิน  ฝาแก้ว  และคุณครูพรทิพย์  โมกศรี

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 19/2554 ห้อง 2

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  19/2554  ห้อง  ม.3/2  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูกาสี  ยกน้อยวงษ์  และคุณครูทุติยา  ธูปขุนทด

ศิษย์เก่า เทา-แดง รุ่น 19/2554 ห้อง 3

ศิษย์เก่า  เทา - แดง รุ่น  19/2554  ห้อง  ม.3/3  คุณครูที่ปรึกษา  คือ คุณครูถวิล  สืบสุนทร และคุณครูพัชรี  ปะมา

ศิษย์เก่าเทา - แดง รุ่น 20/2555


โรงเรียนบ้านเม็กดำ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม
สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒
ผู้ดูแลระบบ  :   กรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
knkpray@gmail.com